Το ημερολόγιό μας

Συνεχής Ενημέρωση | Εκδηλώσεις | Νέα

Ανακοίνωση

Έπειτα από τις εκλογές που έλαβαν μέρος στα γραφεία του συλλόγου μας την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 για την ανάδειξή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνεται ώς εξής:

Κόκκινος Νικόλαος, Πρόεδρος

Τσικριτσάκης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος

Στειακάκης Αριστείδης, Γραμματέας

Τζεδάκη Καλλιόπη, Ταμίας

Κτιστάκης Κωνσταντίνος, Μέλος

Δελιγιάννης Νικόλαος, Αναπληρωματικό Μέλος

Παναούσης Κωνσταντίνος, Αναπληρωματικό Μέλος

Από το Δ.Σ.