Το ημερολόγιό μας

Συνεχής Ενημέρωση | Εκδηλώσεις | Νέα

Με ανακοίνωση του το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων γνωστοποιεί ότι θα
επιβραβεύει κάθε εξάμηνο τους συνεπείς δανειολήπτες με επιστροφή ποσού από τις
δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, για τους όρους, τις προϋποθέσεις καθώς και την
διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι δανειολήπτες, κατεβάστε την ανακοίνωση.

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ.