Σύλλογος Θαλασσαιμίας Ηρακλείου – Λασιθίου


Συνάντηση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου με την Διοίκηση του Βενιζελείου Νοσοκομείου

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Θαλασσαιμίας Ηρακλείου – Λασιθίου συναντήθηκε με τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Βενιζελείου Ηρακλείου. Κατά την οποία συζητήσαμε θέματα που αφορούν τους πάσχοντες και την ομαλή λειτουργία της μονάδας μας.

Επίσης, συζητήθηκε η ανάγκη για μετεγκατάσταση της, σε καινούριο και μεγαλύτερο χώρο του Βενιζελείου στο παλαιό κτίριο, όπου θα υπάρχουν όλες οι προδιαγραφές που ορίζει το Θεσμικό Πλαίσιο για την Οργάνωση και Λειτουργία των Μονάδων Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου.


Η Διοίκηση του Βενιζελείου Γ.Ν.Ηρακλείου μας διαβεβαίωσε πως θα εισηγηθεί στη νέα μελέτη , που ξεκινάει στις επόμενες εβδομάδες , για τη βελτίωση και μετεγκατάσταση της Μονάδας μας.