Το ημερολόγιό μας

Συνεχής Ενημέρωση | Εκδηλώσεις | Νέα

Ψηφίστηκε από τη Βουλή εχθές το απόγευμα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις»

Μία από τις σημαντικές μεταβολές του νομοσχεδίου είναι αυτή που επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο ακόμα και μετά τη λήψη σύνταξης λόγω αναπηρίας.

Μπορείτε να δείτε το νομοσχέδιο μετά την ψήφιση των άρθρων εδώ.