Εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης

Εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 2/46119/ΔΠΓΚ/2018 Τροποποίηση της 2/3872/ΔΠΓΚ/13.1.2017 κοινής απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης» (Β’ 54) (Τροποποίηση της...
Πίνακας θέσεων από ΑΣΕΠ για πρόσληψη προσωπικού

Πίνακας θέσεων από ΑΣΕΠ για πρόσληψη προσωπικού

Στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της θέσης, ο κλάδος – ειδικότητα, ο φορέας, η έδρα – περιφερειακή ενότητα, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους), τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους), η εντοπιότητα , όπου...
Πρόσκληση ενδιαφέροντος από ΕΑΠ ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από ΕΑΠ ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) προκηρύσσει θέσεις για 7 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε από την 4η Ιουνίου 2018 και ώρα 15.00. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα...
Free WordPress Themes, Free Android Games