Το ημερολόγιό μας

Συνεχής Ενημέρωση | Εκδηλώσεις | Νέα

Γνωρίζαμε ότι τα άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,

διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών από τον ΕΦΚΑ έστω και αν εργάζονται

ή απασχολούνται είτε για βιοποριστικούς λόγους είτε για λόγους εργασιοθεραπείας/απασχολησιοθεραπείας».

Με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι τα ως άνω πρόσωπα εφόσον εργάζονται ως μισθωτοί

ή μη μισθωτοί έχουν δύο επιλογές λήψης παροχών:

α. Από άμεσο δικαίωμα από τους Φορείς, στους οποίους ασφαλίζονται,

λόγω της εργασίας τους, με καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, κατά τα γνωστά.
β. Ως έμμεσα μέλη, διατηρώντας την ασφάλιση στο Φορέα περίθαλψης των γονέων τους

και απαλλασσόμενα από την καταβολή εισφορών κλάδου υγειονομικής περίθαλψης, ως άμεσα ασφαλισμένα.

Μία πάρα πολύ σημαντική ρύθμιση.

Δείτε και κατεβάστε την εγκύκλιο : 2020_EFKA_EPILOGI_KLADOY_YG_PERITHALPSIS_AMEA_APALLAGI_APO_EISFORES