Το ημερολόγιό μας

Συνεχής Ενημέρωση | Εκδηλώσεις | Νέα

Στο ΦΕΚ για την επέκταση της διευκόλυνσης της δικαιολογημένης απουσίας με ειδική άδεια,

για το χρονικό διάστημα ισχύος έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID-19, συμπεριλαμβάνονται

και οι ασθενείς με δρεπανοκυτταρική αναιμία και τα πολυμεταγγιζόμενα άτομα.

Διαβάστε την εφημερίδα της κυβερνήσεως εδώ: ΦΕΚ.12.5.20