Προσθήκη Περισσότερων Ειδικοτήτων Στα Επαγγέλματα Υγείας Για Το Διορισμό Των Πασχόντων Από Θαλασσαιμία Και Δρεπανοκυτταρική Νόσο

Προσθήκη Περισσότερων Ειδικοτήτων Στα Επαγγέλματα Υγείας Για Το Διορισμό Των Πασχόντων Από Θαλασσαιμία Και Δρεπανοκυτταρική Νόσο

Συγκεκριμένα, το άρθρο 15 του ν.2920/2001 που έδινε τη δυνατότητα διορισμού σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας ιατρών και οδοντιάτρων, καθώς και αποφοίτων Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας συγκεκριμένων ειδικοτήτων που είναι άτομα με...